Дана, 27.10.2021. године, са почетком у 12 часова, у просторијама МНРВОИД, одржана је 9. редовна сједница Савјета за високо образовање Републике Српске, на којој је усвојена листа дефицитарних занимања која ће бити основ за додјелу стипендија студентима на овим студијским програмима. Поносно истичемо да се по први пут на листи дефицитарних занимања 2021/22. годину налази се и студијски програм Шумарство, односно излазни профил – дипломирани инжењер шумарства. Имајући у виду значај шума и шумског земљишта за развој Републике Српске, те важност овог излазног профила, на овај начин је Влада Републике Српске препознала значај Шумарског факултета и овог излазног профила за опстанак и обезбјеђење квалитетног кадра у ЈПШ „Шуме Републике Српске“.

Наведеном мјером се жели помоћи и подстаћи студирање на овом студијском програму као и побошљати социјални статус студената. Из фонда за дефицитарна занимања ће се, за студенте 5 студијских програма који се налазе на листи дефицитарних програма ( физика, машинство, производно машинство, мехатроника и шумарство) додијелити 65 стипендија из укупног фонда од 130.000 KМ. Руководство Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци ће и у наредном периоду активно сарађивати са свим релевантним институцијама, како би обезбиједило што боље услове студирања својим студентима, али и побољшало положај дипломираних инжењера шумарства у Републици Српској.