Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци у својим просторијама организује курс под називом Оптимизација секундарне отворености примјеном QGIS-а као подршка изради извођачких пројеката у шумарству.

Курс је намјењен инжењерима шумарства који имају основна знања у раду са QGIS-ом или неким другим GIS програмским пакетом који желе да унаприједе и поједноставе израду извођачких пројеката примјеном QGIS алата за просторну и статистичку анализу у циљу оптимизације секундарне отворености у оквиру оптимизације коришћења дозначене количине дрвета.

Циљеви курса су:

  1. Унапређење израде извођачких пројеката, а прије свега секундарне отворености подручја које се посматра примјеном QGIS-a, али и других савремених технологија и метода;
  2. Успостављање дигиталног катастра секундарних шумских комуникација;
  3. Повећање секундарне отворености одјела постизањем изврсне релативне отворености,а то значи преко 90% покривености укупне површине одјела секундарним шумским комуникацијама за дефинисану даљину примицања;
  4. Оптимизација даљине примицања облог техничког дрвета;
  5. Категоризација услова терена за извођење радова у шумарству – техничко-технолошка типизација.

Сви заинтересовани могу се пријавити на e-mail info@sf.unibl.org

Детаљније информације о обуци можете преузети на линку.