У оквиру реализације пројекта „Асортиман садног материјала за ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 2020-2050. година“, у хотелу „Огњиште“ на Јахорини одржан је семинар на којем су учесници упознати са резултатима пројекта. Резултате пројекта су представили чалнови истраживачког тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Семинару су присуствовали представници Дирекције предузећа, Центра за сјеменско-расадничку производњу (ЦСРП) као и представници свих организационих јединица ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац из источног дијела Републике Српске.

На семинару је су презентоване сљедеће презентације:

  • Актуелно стање у производњи сјемена и садног материјала и пошумљавања у ЈПШ „Шуме Републлике Српске“ а.д. Соколац (Бојан Тодић, дипл. инж. шумарства, Руководилац јединице „Сјеменарство“ у ЦСРП),
  • Класификација станишта у функцији избора садног материјала за пошумљавање голети (др Бранислав Цвјетковић, доц.),
  • Асортиман садног материјала на нивоу газдистава у ЈПШ „Шуме Репбулике Српске“ а.д. Соколац (проф. др Милан Матаруга),
  • Препоруке за густине садње и начин садње у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (др Бранислав Цвјетковић, доц.) и
  • Методологија финансијске анализе радова на пошумљавању (др Драган Чомић, доц.).

Након изложених презентација отворена је дискусија у којој су покренута многа питања на тему површина и стања површина које се класификују као површине погодне за подизање нових шума као и питања везана за обрачун трошкова подизања нових шума. Дискусија је била динамична и продуктивна, а резултати дискусије, заједно са писаним коментарима која се очекују од колега из шумских газдинстава на преложени асортиман садног материјала за свако газдинство поједниначно, ће бити разматрани код коначног приједлога асортиман врста за пошумљавање.