U okviru realizacije projekta „Asortiman sadnog materijala za JPŠ „Šume Republike Srpske“ 2020-2050. godina“, u hotelu „Ognjište“ na Jahorini održan je seminar na kojem su učesnici upoznati sa rezultatima projekta. Rezultate projekta su predstavili čalnovi istraživačkog tima sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Seminaru su prisustvovali predstavnici Direkcije preduzeća, Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju (CSRP) kao i predstavnici svih organizacionih jedinica JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac iz istočnog dijela Republike Srpske.

Na seminaru je su prezentovane sljedeće prezentacije:

  • Aktuelno stanje u proizvodnji sjemena i sadnog materijala i pošumljavanja u JPŠ „Šume Republlike Srpske“ a.d. Sokolac (Bojan Todić, dipl. inž. šumarstva, Rukovodilac jedinice „Sjemenarstvo“ u CSRP),
  • Klasifikacija staništa u funkciji izbora sadnog materijala za pošumljavanje goleti (dr Branislav Cvjetković, doc.),
  • Asortiman sadnog materijala na nivou gazdistava u JPŠ „Šume Repbulike Srpske“ a.d. Sokolac (prof. dr Milan Mataruga),
  • Preporuke za gustine sadnje i način sadnje u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac (dr Branislav Cvjetković, doc.) i
  • Metodologija finansijske analize radova na pošumljavanju (dr Dragan Čomić, doc.).

Nakon izloženih prezentacija otvorena je diskusija u kojoj su pokrenuta mnoga pitanja na temu površina i stanja površina koje se klasifikuju kao površine pogodne za podizanje novih šuma kao i pitanja vezana za obračun troškova podizanja novih šuma. Diskusija je bila dinamična i produktivna, a rezultati diskusije, zajedno sa pisanim komentarima koja se očekuju od kolega iz šumskih gazdinstava na preloženi asortiman sadnog materijala za svako gazdinstvo pojedninačno, će biti razmatrani kod konačnog prijedloga asortiman vrsta za pošumljavanje.