Дана 24.11.2021. године у 12:00 часова кандидат БИЉАНА /СЛАВКО/ КУРИЏА ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под називом:

ЦЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИТОЦЕНОЗЕ ЈЕЛЕ

НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈЕЛОВИЦА КОД СИТНИЦЕ

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.