На изборној сједници Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске одржаној 22. децембра 2021. године у оквиру Одјељења природно-математичких и техничких наука за дописног члана у радном саставу АНУРС изабран је др Зоран Говедар, редовни професор Шумарског факултета у Бањој Луци. Приједлог за избор професора Говедара за дописног члана у радном саставу потписали су угледни академици националних академија Русије, Бјелорусије и Републике Српске:

  1. Проф.др Александар Александрович Мартињук, дописни члан Руске академије наука

заслужни шумар Руске Федерације, почасни радник у шумарству, Одељење за пољопривредне науке РАН, Секција за пољопривреду, мелиорацију земљишта, воде и шумарство

  1. Академик Виктор Иванович Парфјонов, редовни члан Националне академије наука Белорусије

Доктор биолошких наука, заслужни научник Републике Белорусије, Одељење за биолошке науке

  1. Академик Сергеј Анатољевич Родин, редовни члан Руске академије наука

заслужни шумар Руске Федерације, почасни радник у шумарству, Одељење за пољопривредне науке Руске академије наука, Секција за пољопривреду, мелиорацију земљишта, воде и шумарство

  1. Академик Ново Пржуљ, редовни члан Академије наука и умјетности Републике Српске

Одјељење природно-математичких и техничких наука, Научно поље пољопривредне биљне науке, шумарство и рибарство

Комисију за писање реферата за избор кандидата проф.др Зорана Говедара за дописног члана у радном саставу АНУРС чинили су такође угледни редовни чланови националних академија:

  1. Академик Игор Анић, Хрватска aкадемија знаности и умјетности, предсједник
  2. Академик Владимир Беус, Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, члан
  3. Академик Ново Пржуљ, Академија наука и умјетности Републике Српске, члан 

У извјештају Комисије наводи се да проф.др Зоран Говедар има значајно научно-истраживачко искуство чији радови су допринијели развоју науке у области шумарства Републике Српске, образовању шумарских кадрова и унапређењу струке. Његова отвореност за сарадњу, инвентивност, предузимљивост, коректан однос са колегама, принципијелност и високе организаторске способности обезбиједили су му посебан статус и углед у шумарству Републике Српске.

Чланови Комисије у извјештају истичу да су Академији наука и умјетности Републике Српске потребни научници из области шумарства као једној од најважнијих грана привреде Републике Српске. Досадашњи рад и постигнути резултати проф.др Зорана Говедара, његова дугогодишња сарадња са бројним наставницима, сарадницима и стручњацима у области шумарства, као и професионалан однос према шумарској науци и образовању утицали су да Скупштина АНУРС-а на изборној сједници одржаној 22.12.2021. године изабере др Зорана Говедара, редовног професора Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци за дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске у радном саставу.