У оквиру пројекта под називом „Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља западног Балкана (енг. Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF) одржана је радионица на подручју општине Теслић. На почетку, учеснике радионице поздравили су др Милан Миличевић, начелник општине Теслић и Борислав Тешић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду општине Теслић, који су изразили задовољство због одржавања наведене радионице на подручју њихове општине. Учесници радионице били су представници општинске управе, цивилне заштите и шумског газдинства „Борја“. Предавачи на радионици били су: доц. др Бранислав Цвјетковић и Илија Чигоја, дипл. инж. шум. Главни циљ радионице је едукација представника локалних самоуправа усмјерена ка идентификацији најчешћих фактора ерозије земљишта и бујичних поплава, те могућностима превенције и ублажавања њихових штетних посљедица. Доц. др Бранислав Цвјетковић одржао је предавања на тему: ,,Биолошка рекултивација у превенцији и контроли ерозије – преглед европских искустава“, гдје је учеснике радионице упознао са основним мјерама биолошке рекултивације, искуствима земаља на подручју Европе и могућности примјене наведених мјера код нас. Илија Чигоја, дипл.инж.шум., одржао је предавање на тему: ,,Земљиште и ерозија, значај познавања својстава земљишта за превенцију од ерозије“, гдје су учесници радионице упознати са основним типовима земљишта, као и њиховој осјетљивост на ерозију водом и могућностима заштите земљишта, у циљу неутрализације ерозије.

Након завршених предавања отворена је дискусија између учесника радионице, гдје је у веома пријатном расположењу дискутовано о све учесталијим проблемима које проузрокују бујичне поплаве у нашем окружењу. Такође, изражено је задовољство свих учесника због одржавања наведене радионице, јер је тема изузетно актуелна и привлачи пажњу свих учесника. На крају, договорено је да се одржи комуникација између учесника и да се у наредном периоду настави са одржавањем сличних радионица.