14.02.2023.
Red. broj Prezime i ime Broj bodova na završnom ispitu
Dendrometrija
1. Moravac Jovana 32
2. Banjac Dragan 28
Upis ocjena 22. 02. 2023. god. u 12oo.