14.02.2023.
Red. broj Prezime i ime Broj bodova na završnom ispitu
Uređivanje šuma I
1. Sukur Milan 30
2. Vasić Novka 30
3. Berić Stojanka 35