OBAVJEŠTENJE
Šumarski fakultet
Katedra za silviekologiju
Predmet: ŠUMARSKA EKOKLIMATOLOGIJA
Rezultati Ispita održanog 17.02.2023. godine
Branko Mandić 2828 10
Anastasija Vidović 2822 10
Ivica Nikolić 2818 9
Dajana Grubiša 2814 8
Dejan Mićanović 2811 7
Ime Prezime Broj indeksa Ocjena
Predmetni nastavnik