OBAVJEŠTENJE

Šumarski fakultet

Katedra za silviekologiju

Predmet: PEDOLOGIJA

Rezultati Ispita održanog 17.02.2023. godine

1.      Milica Popović              (2776)                           9

2.      Nikola Savić                  (2774)                           8

3.      Dejan Ključević            (2796)                           6

4.      Aldin Šuškić                   (2777)                           5

5.      Sanja Čenagdžija           (2790)                            5

6.      Anđela Vojnović            (2786)                           5

 

                                                                                   Predmetni nastavnik