Дана 13.03.2023. године одржана је IX редовна сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Усвојен је Извод из записника са VIII електронске сједнице Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Усвојен је Извјештај Комисије о оцјени урађеног мастер рада кандидата Јосипа Маглице, под називом „Поређење продуктивности скидера „Timberjack 350A“ и „Farmer Tree C5D“ у сличним састојинским условима“.

Усвојена је пријава теме завршног мастер рада кандидата Мирослава Ступара под називом „Развојне фазе у прашуми Лом“.

Именована је Комисија за оцјену и одбрану завршног рада на првом циклусу студија за кандидатa: Горанa Мршићa.