Жељана Крстић, студент друге године

,,Шумартво сам изабрала као будуће занимање јер пружа више опција приликом запослења, а оно што је најзанимљивије већина послова би захтијевало присуство у природи. Оно што ме највише мотивисало су приче и утисци старијих колега који су ми помогли да ријешим дилему и упишем баш овај факултет.

Оно што је сигурно, завољећете природу још више и гледати је на потпуно другачији начин, осим тога што ћете проучавати све у вези ње, проучаваћете и предмете који су уско повезани са шумарством. Сваки предмет представља фактички једно занимање тако да ако вас нека од њих буде посебно занимала онда сте пронашли животно занимање.“