Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци у својим просторијама организује обуку из софтвера QGIS 3 (Quantum GIS) за инжењере шумарства у Републици Српској. Током обуке, инжењери ће имати прилику да се упознају са QGIS софтвером за примјену у пракси у оквиру својих пословних активности.

QGIS је једна од најпопуларнијих ГИС апликација за рад са просторним подацима која омогућује визуализацију, управљање, уређивање, анализирање и израду карата. С обзиром на доступност (open source), QGIS има све већу примјену у шумарству и другим дјелатностима у свијету.

Основни циљ обуке је упознавање полазника са основама ГИС-а те практично оспособљавање за конкретну примјену QGIS апликације у шумарству. Након обуке полазници ће владати вјештинама за израду различитих врста карата за потребе шумарства као што су основне и радне карте, карте шумских путева, карте за извођачке пројекте, карте ловишта, карте угрожености шума од пожара и слично.

Због епидемиолошких услова максимални број полазника је 10 по групи.

Сви заинтересовани могу се пријавити на e-mail info@sf.unibl.org

Детаљније информације о обуци можете преузети на линку.