Foto: Šumarski fakultet UNIBL

Šume i šumsko zemljište u Republici Srpskoj zauzimaju površinu blizu 1,3 miliona hektara od čega na šumske goleti koje su podesne za pošumljavanje otpada više od 20 odsto, rekao je danas pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo Srpske Goran Zubić.

On je novinarima u Banjaluci nakon prezentacije rezultata projekta “Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske” rekao da je riječ o značajnim površinama na kojima je potrebno podizati i njegovati nove šume.

Zubić je rekao da je u prethodnom periodu u šumarstvu bilo određenih problema vezano za podizanje novih šuma zbog čega je resorno ministarstvo u organizaciji sa Šumarskim fakultetom u Banjaluci organizovali izradu takozvanog master plana za pošumljavanju u šumama Republike Srpske.

On je rekao da je cilj ovog master plana bio da pruži ključne odgovore o problematici podizanja novih šuma, ali i njegu vještački podignutih.

Zubić je rekao da je izrada ovog master plana donijela neke novine, te da je značajan zaokret bio u smislu izbora same vrste sadnice koja će se koristiti u određenim šumsko-privrednim područjima.

– Do sada je bila praksa da se vrši pošumljavanje sa četinarskim vrstama sa oko 90 odsto, a svega 10 odsto je bilo u korist lišćarskih vrsta, a sada je utvrđeno da se pošumljavanje treba vršiti sa preko 50 odsto učešća lišćarskih vrsta u odnosu na četinarske – rekao je Zubić.

On je dodao da su izvršena određena istraživanja staništu prilagođene sadnice od početka proizvodnog procesa sadnice, odnosno porijekla i kvaliteta sjemena, vrste sadnog materijala, tehnologije proizvodnje i na kojim staništima se tako proizvedena sadnica treba da pošumljavaju.

– Sve ovo radimo u cilju kvalitetnijeg podizanja i većeg uspjeha u pošumljavanju koji je u prethodnom periodu bio nezadovoljavajući – rekao je Zubić.

On je istakao da master plan za pošumljavanje sprovode preduzeće “Šume Republike Srpske” koje je, takođe, učestvovalo u izradi projekta “Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske”.

– U budućnosti će se “Šume Republike Srpske” pridržavati ovog master plana kao stručnog uputstva za podizanje novih šuma i njegu šumskih sastojina – istakao je Zubić.

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Marijana Kapović Solomun je rekla da je projekat “Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske” izuzetan primjer saradnje nauke i struke gdje je zajednički prepoznat problem nezadovoljavajućeg kvaliteta pošumljavanja goleti podesnih za pošumljavanje u Srpskoj i šumskih kultura.

Ona je rekla da je su u izradi ovog značajnog dokumenta za šumarsku praksu prvi put učestvovali svi profesori Šumarskog fakulteta.

Solomunova je rekla da je saradnja sa resornim ministarstvom i sa preduzećem “Šume Republike Srpske” veoma dobra, ističući da je veoma bitna tijesna veza i saradnja između naučnih i stručnih institucija.

Ona je rekla da će unapređenje postojećeg stanja u oblasti gazdovanja šumskim kulturama i pošumljavanje goleti imati ekonomski efekat na “Šume Srpske”, ali i višestruke ekološke efekte i unapređenje ekosistemskih funkcija šuma.

– Svaka golet koja se uspješno pošumi itekako doprinosi očuvanju vode, zemljišta, smanjenju erozije, pa time i kontaminacije vodotoka, bujičnih tokova i poplava – rekla je Solomonova.

Foto: Šumarski fakultet UNIBL

Ona je rekla da će sve preporuke biti spuštene na nivo šumskih gazdinstva, odnosno organizacionih jedinica kako bi oni konkretno mogli da znaju kako da postupaju u narednom perodu.

Solomunova je dodala da su šume u Republici Srpskoj zadovoljavajućeg kvaliteta.

Direktor Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju Republike Srpske Ljubica Lukač rekla je da je ovaj centar prvi u nizu realizatora master plana pošumljavanja, ističući da je on od nemjerljive važnosti za cjelokupno šumarstvo, ali i ovaj Centar.

Ona je rekla da Centar raspolaže sa kvalitetnim sadnim materijalom četinara i lišćara.

– Idemo u tom smjeru da povećamo udio lišćara u odnosu na četinare i da zadovoljimo svim fazama master plana pošumljavanja. Odgovorno tvrdim da možemo da obezbijedimo najkvalitetniji sadni materijal za realizaciju ovog plana – zaključila je Lukačeva.