Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци сам уписао у циљу да научим како заштитити и очувати угрожене шумске екосистеме чија је површина сваког дана све мања, наравно, уз одрживо газдовање и рационално коришћење шумских ресурса, те подизање свијести о важности бројних социо-еколошких функција шума. Вјерујем у перспективну будућност јер су управо шуме наше највеће богатство.
Драган Бањац – студент 2. године