Alumni

Foto: Univerzitet u Banjoj Luci

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je dio alumni mreže Univerziteta u Banjoj Luci. Pozivamo sve svoje bivše studente da se prijave u alumni bazu. Alumni program pruža mogućnost međusobnog povezivanja svih naših studenata koji su studirali na našem Fakultetu i Univerzitetu. Na sajtu alumnija se mogu naći informacije o članovima alumnija, o potencijalnom zaposlenju, kao i svim ostalim informacijama relevantnim za članove.

https://alumni.unibl.org/