Универзитет у Бањој Луци објавиће 8. јуна 2022. године конкурс за упис нове генерације студенaта, а полагање пријемних испита планирано је 27. јуна.

Текст конкурса за упис студенaта у прву годину студија на свим циклусима студија у академској 2022/23. години биће објављен у дневним новинама и на интернетској страници Универзитета у Бањој Луци www.unibl.org.

Како је наведено у Академском календару Универзитета у Бањој Луци, пријем докумената за упис у прву годину првог циклуса студија трајаће од 20. до 26. јуна, а упис кандидата који положе пријемни испит и стекну право уписа планиран је од 4. до 7. јула ове године.

Други уписни рок биће организован на факултетима и студијским програмима који у првом року не упишу планирани број студената. Према Академском календару, планирано је да други уписни рок почне објавом конкурса за упис студената, и то 17. августа 2022. године. Пријем докумената планиран је од 29. августа до 2. септембра, док су пријемни испити заказани 5. септембра 2022. године. Кандидати који успјешно положе пријемни испит у другом року и стекну право уписа могу се уписати на студије у периоду од 12. до 16. септембра.

Универзитет у Бањој Луци водећа је високошколска установа у Републици Српској на којој данас студира око 15.000 студената из свих крајева Републике Српске и Босне и Херцеговине те иностранства. Настава се изводи на 16 факултета и на једној академији, на око 150 студијских програма на сва три циклуса студија.

Примјер питања за пријемни испит на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци

ПРИМЈЕР ПИТАЊА

tvojizbor

Усвојена листа дефицитарних занимања као основ за додјелу стипендија

Савјет за високо образовање Републике Српске усвојило је листу дефицитарних занимања која ће бити основ за додјелу стипендија студентима на овим студијским програмима. Поносно истичемо да се по први пут на листи дефицитарних занимања 2021/22. годину налази и студијски програм Шумарство, односно излазни профил – дипломирани инжењер шумарства. Имајући у виду значај шума и шумског земљишта за развој Републике Српске, те важност овог излазног профила, на овај начин је Влада Републике Српске препознала значај Шумарског факултета и овог излазног профила за опстанак и обезбјеђење квалитетног кадра у ЈПШ „Шуме Републике Српске“.

Наведеном мјером се жели помоћи и подстаћи студирање на овом студијском програму као и побољшати социјални статус студената. Руководство Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци ће и у наредном периоду активно сарађивати са свим релевантним институцијама, како би обезбиједило што боље услове студирања својим студентима, али и побољшало положај дипломираних инжењера шумарства у Републици Српској.

vamajesumasudjena