Studentska služba

Prvi susret studenata sa Fakultetom dešava se na šalteru Studentske službe. Studentska služba je organizovana tako da radi puno radno vrijeme od 08.00 do 16.00 časova, a za studente svaki radni dan od 09.00 do 13.00 časova.

U Studentskoj službi vrši se:

  • upis, prepis i ispis studenata,
  • ovjera semestara,
  • vodi se evidencija o položenim ispitima,
  • izdaju uvjerenja o statusu studenata,
  • formiraju se dosijea studenata gdje se odlažu prijave o položenim ispitima, upisni listovi, molbe i zahtjevi, te svi podaci u toku studija.

KONTAKT

Tel: +387 51 464 628  lok.102
E-pošta: studentska.sluzba@sf.unibl.org

Rukovodilac studentske službe:
Mr Miroslav Mirković
E-pošta: miroslav.mirkovic@sf.unibl.org

Referent za studentska pitanja:
Snežana Đaković
E-pošta: snezana.djakovic@sf.unibl.org