Милан Сукур, студент друге године

,,Изабрао сам шумарство као будуће занимање јер су шуме “плућа планете” и представљају ресурс, за чију је заштиту и очување потребно усмјерити пуну пажњу. Пошто сам велики љубитељ природе, а нарочито шума, додатни мотив за упис овог факултета јесте жеља да научим како спријечити њихову деградацију, која се свакодневно дешава, као и подизање свијести код људи о значају природних ресурса.”