Дана 10.5.2021. године одржана је IX сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Том приликом је донијета је Одлука о упућивању иницијативе за расписивање конкурса за избор сарадника на ужој научној области Силвиекологија и на ужој научној области Интегрална заштита шумских екосистема на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Прихваћен је Захтјев Катедре за силвиекологију за именовање рецензената за рукопис Васкуларна флора Републике Српске аутора доц. др Владимира Ступара, проф. др Југослава Брујића и Ђорђија Милановића, дипломираног инжењера шумарства.Усвојен је Извјештај Комисије о оцјени урађеног мастер рада под називом „Утицај режима свјетлости и склопа на прираст подмлатка букве, јеле и смрче на подручју Лисине“ кандидата Горана Чолића. Усвојена је пријава теме завршног мастер рада кандидата Мирка Мајсторовића под називом „Процјена запремине састојина букве у „Доњедринском“ шумскопривредном подручју“ и именован је ментор и Комисија за оцјену и одбрану рада. Усвојена је пријава теме за завршни рад под називом „Обрачун ПДВ-а у ЈПШ „Шуме Републике Српске“, студентице Госпаве Гајић и именована је Комисија за оцјену и одбрану завршног рада.

Под тачком разно разматрана је информација о унапријеђењу сарадње између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, затим информација о организовању међународног научног скупа поводом 30 година Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци која би се требала одржати наредне године.