На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци одржана је обука инжењера шумарства из ЈПШ „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац у оквиру пројекта СЕТОФ (Превенција ерозије земљишта и бујичних поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља Западног Балкана). Обуци је присуствовао и представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, мр Горан Зубић. Обука је одржана 27.05.2021. године, а предавачи су били:

  • Проф. др Ратко Ристић, Декан Шумарског факултета Универзитета у Београду,
  • Проф. др Нада Драговић, координатор пројекта, Шумарски факултет Универзитета у Београду,
  • Проф. др Мухамед Бандић, Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву,
  • Проф. др Маријана Каповић Соломун, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци,
  • Доц. др Емира Бајрић, Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву,
  • Доц. др Бранислав Цвјетковић, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Теме су биле: представљање СЕТОФ пројекта, биолошка рекутивација у превенцији и санацији ерозије, земљиште и ерозија – важност познавања земљишта за превенцију ерозије, газдовање шумама у циљу превенције ерозије и бујичних поплава као и заштита локалних заједница од поплава.

Након обуке отворена је дискусија гдје су колеге из привреде постављате питања предавачима те добили додатне информације о пројекту и темама које су биле представљене.