У реализацији наставног процеса на предмету Шумски генетички ресурси студенти друге године су имали прилику слушати Жељку Стојичић, дипл. инж. шумарства, на тему: „Управљање шумским генетичким ресурсима кроз политике заштите природе“.

Виши стручни сарадник за заштиту природе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, колегиница Жељка Стојичић је на сјајан начин нашим студентима представила активности Министарства у области заштите природе, законске и подзаконске акте из ове области, са посебним акцентом на сложеност усаглашавања интереса свих заинтересованих страна у процедурама проглашавања заштићених подручја. Била је то сјајна прилика за наше студенте да добију квалитетне информације о актуелним темама из области заштите природе, те свјетске и домаће трендове. Ово је једно у низу предавања, кроз наставни процес у коме наши студенти имају прилику слушати од најбољих на релацији наука-пракса-политике.

Предметни наставник
Проф др Милан Матаруга
Доцент др Вања Даничић