У реализацији наставног процеса на предмету Шумски генетички ресурси студенти друге године су имали прилику слушати Драгана Ковачевића, дипл. инж. шумарства, на тему: „Заштићена подручја у функцији очувања шумских генетичких ресурса“.

Колега Драган Ковачевић из Републичког Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа је своја практична искуства, стечена вишегодишњи радом, на сјајан начин приближио студентима. Паралеле које је колега Ковачевић повлачио између текста уџбеника и конкретизације поступака очувања генетичких ресурса у пракси (протканих конкретним примјерима) су биле сјајне и студентима корисне. Хвала колеги Ковачевићу што је студентима кроз своја предавања приближио науку и праксу.

Предметни наставник
Проф др Милан Матаруга
Доцент др Вања Даничић