На иницијативу Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, дана 07.06.2021.године, одржан је састанак са представницима компаније VivaCo на којем су, поред руководства Факултета, учествовали директор Милан Косорић дипл.инж.шумарства и директор маркетинга Мирко Савић дипл.економиста. VivaCo као друштвено одговорна компанија, свјесна значаја очувања животне средине, а нарочито шумских и водних ресурса, показала је интерес за сарадњу са Факултетом која у коначном треба да допринесе промоцији одрживог управљања шумама, очување земљишта и заштитом од ерозије, знајући да ерозија негативно утиче на квалитет вода чији су непресушни извор на шуме.

У наредном периоду ће се активно радити на заједничком подизању свијести о улози шума у заштити изворишта питке воде, те различитим промотивним кампањама са циљем да се укаже на вриједност шума и њихових екосистемских функција.