У циљу континуираног праћења имплементације пројекта финансираног од стране Европске Комисије кроз програм Ерасмус+, уприличен је посјета представника Ерасмус канцеларије у БиХ, Шумарском факултету који је координатор испред Универзитета у Бањој Луци за Ерасмус пројекат под називом Ерозија земљишта и превенција бујичних поплава:Развој курикулулма на универзитетима земаља западног Балкана.

Сврха данашње посјете Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци је упознавање са реализованим активностима дефинисаних пројектом, те идентификација изазова, као и могућности за њихово превазилажење.

Састанку су присуствовали представници Ерасмус канцеларије у Сарајеву, учесници пројекта испред Шумарског факултета, представници Универзитета у Бањој Луци, док су путем онлајн платформе учествовали представници Шумарског факултета Универзитета у Сарајеву, те Шумарског факултета Универзитета у Београду, који је уједно и координатора пројекта.