Дана 14.6.2021. године одржана је X сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Том приликом усвојен је приједлог листе одгововорних наставника и сарадника у академској 2021./2022. години на свим циклусима студија који се изводе на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. Донесена је Одлука о именовању Организационог одбора и техничког секретаријата за међународну научну конференцију поводом обиљежавања 30 година постојања Шумарског факултета и ЈПШ „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац.

Донесена је Одлука о именовању уређивачког одбора за припрему и издавање монографије поводом 30 година постојања Шумарског факултета. Прихваћено је именовање рецензената за рукопис „Економски аспекти шумарства у климатским промјенама“ аутора доц. др Драгана Чомића. Усвојен је споразум о пословно-техничкој сарадњи између Шумарског факултета и Установе за образовање одраслих WMTA Бања Лука и споразум о сарадњи између Шумарског факултета и Индустријских плантажа а.д. Бања Лука.

Усвојен је закључак Сената Универзитета у Бањој Луци (број:02/04-3.1242-47/21 од 27.5.2021. године) у вези са остваривањем права студената на реализацију пропуштених наставних активности изазваних пандемијом вируса COVID-19 и стицање услова за добијање потписа. Усвојена је пријава теме завршног мастер рада кандидата Сање Станишић под називом „Узгојне особине састојина букве, јеле и смрче прашумског и привредног типа на подручју Хан Пијеска“ и именован је ментор и Комисија за оцјену и одбрану рада. Усвојен је Извјештај Комисије о оцјени урађеног мастер рада „Међупопулациони варијабилитет храста лужњака (Quercus robur L.) у функцији реинтродукције врсте“, кандидата Николе Пећанца. Усвојена је пријава теме за завршни рад под називом „Примјена информационих технологија у визуелизацији шумских комуникација“, студента Небојше Врачара и именована је Комисија за оцјену и одбрану завршног рада; Усвојена је пријава теме за завршни рад под називом „Анализа нагиба откопних и насипних косина на шумског путу“, студента Александра Лакете и именована је Комисија за оцјену и одбрану завршног рада.