У организацији Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци одржана је прва дводневна ГИС обука за инжењере шумарства. Обука је одржана у периоду од 19-20.6.2021. године.

Прву групу полазника чинили су инжењери шумарства из Бања Луке, Кнежева, Челинца и Теслића.

Сврха обуке је упознавање полазника са основама ГИС-а и рада у QGIS 3 апликацији. Полазници су имали прилику да се упознају са основним функцијама апликације које обухватају прикупљање, организацију, складиштење, анализу и представљање географских података за потребе шумарства.

Након завршене обуке, полазницима су додијељени сертификати и подаци за самосталну вјежбу.

Теме и поглавља обуке:

– Основни концепти и терминологија
– Координатни системи и пројекције
– Рад са векторским подацима
– Рад са растерским подацима
– Геореференцирање
– Дигитални модел терена
– Рад са ГПС и Orux Maps
– Припрема и дизајнирање карте за штампање
– Вјежбе са конкретним примјерима