У просторијама Општине Шамац дана 23.06.2021. одржан је састанак између представника Шумарског факултета и представника Општине, Одјељења за привреду и Цивилне заштите. На састанку је разговарано о закључцима обуке за локалне заједнице у оквиру пројекта финансираног од стране Министарства цивилних послова БиХ, којој су присуствовали и представници Општине Шамац.

Такође је отворена могућност будуће сарадње Факултета и Општине и локалних заједница по питањима праћења здравственог стања градског зеленила-снимање томографом, препорука за садњу биљних врста које имају висок капацитет пречишћавања загађујућих материја у градским зеленим зонама, као и анализе квалитета и садржаја тешких метала у градским и обрадивим земљиштима на подручју Општине.