Семинар за представнике ловачких удружења у Републици Српској, биће одржан 29. јуна 2021. године у 11.00 часова на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Имајући у виду значај ловства као привредне гране која представља незаобилазан сегмент у одрживом управљању природним ресурсима, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, уз подршку Ловачког савеза Републике Српске, организује семинар посвећен јачању знања и компетенција у области ловства.

Да би се област ловства перцепирала као, између осталог, и научна област која почива на принципима уважавања науке, струке и етике, неопходна је стална едукација којом би се анализирали кључни проблеми у области ловства и јачали капацитети заинтересованих страна усмјерени ка будућем планском и одрживом газдовању ловном привредом.