Да су шумарство и прерада дрвета два дијела једне цјелине, истакнуто је и на састанку представника Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и представника предузећа ”Нова ДИ Врбас” Бања Лука, одржаном 30.6.2021. године. Интензивна сарадња у области едукације кадрова, трансфера знања, осавремењивања производног процеса и примјене маркетиншког концепта пословања истакнуте су као основне потребе дрвопрерађивачког сектора. Усклађивање образовног процеса са потребама привреде, уз осавремењавање студијских програма и интензивну практичну наставу, такође су истакнути као једна од неоподних мјера за постизање синергетског ефекта између шумарства и дрвопрераде.

Продекан Драган Чомић представио је могуће облике сарадње Шумарског факултета и ”Нова ДИ Врбас”, а који се првенствено односе на покретање различитих програма обуке постојећег кадра, реорганизацију и технолошко осавремењавање производног процеса, заједно са креирањем нових производа и ланаца вриједности у циљу унапређење тржишне позиције овог предузећа. Представници ”Нова ДИ Врбас”, директорица Ђурђа Ћубић и шеф техничке припреме Оливер Пргомеља, истакли су потребу и спремност за сарадњу са Шумарским факултетом Универзитета у Бањој Луци. Директорица Ћубић нагласила је изражену потребу за квалитетним и стручно оспособљеним кадровима, са изношењем конкретних препорука у смислу потребних компетенција излазних кадрова. Нагласила је да студенти Шумарког факултета Универзитета у Бањој Луци имају могућност добијања стипендија, укључивањем у производни процес током и након завршетка студија.

”За колеге који су спремни на рад у динамичном окружењу, уз велики потенцијал за напредовање и професионално усавршавање, врата нашег предузећа су увијек отворена” нагласила је Ћубићева.

Посебно истичемо спремност предузећа ”Нова ДИ Врбас” за пружање подршке Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци приликом организације конференције поводом 30 година рада Факултета у Бањој Луци, као и опремања нове зграде Факултета, што је све планирано да буде реализовано у току сљедеће 2022. године. ”Нова ДИ Врбас” је један од највећих и најуспјешних финалних дрвопрерађивача у Републици Српској, у којој је тренутно запослено 10 инжењера који су диплому стекли на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.