Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци омогућава дипломираним инжењерима шумарства са 180 ЕЦТС да се упишу на једногодишње студије (60 ЕЦТС) на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци и завршетком студија стекну звање дипломирани инжењер шумарства – 240 ЕЦТС.

Битне информације

  • Рок за пријаву 10. септембар 2021. године

Потребна дoкументација:

1. Молба за упис
2. Овјерена копија дипломе и додатка дипломи

  • Документацију треба предати у Студентску службу Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци на адреси Булевар војводе Степе Степановића 75А Бања Лука у периоду од 8 – 16 часова.
  • Телефон за информације: 051 464 628, локал 102 и 103.