Сарадња локалних заједница и Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је продуктивна и у узлазној путањи. Настојимо заједничким снагама ријешити проблеме везане за битна питања локалних заједница као што су питања унапређења квалитета животне средине, подизање квалитета живота и повећање атрактивности средине за живот локалног становништва као и потенцијалних инвестиртора и туриста.

Дана 07. септембра 2021. године одржан је састанак представника Туристичке организације Приједора, представника невладиног сектора и градске управе града Приједора са Руководством Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци у просторијама факултета. Тема разговора је била сарадња на унапређењу стања зелених површина у граду Приједору. Представници града Приједора су препознали проблем недостатка зелеинила и потребе да се изврши инвентаризација, реконстуркција, подизање нових и унапређење стања постојећих зелених површина те су обратили Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци са циљем успостављања сарадње и првим, заједничким корацима на унапређењу стања зелених површина на подручју града Приједора.

Договорено је да се учине први кораци на евиденцији зелених површина по броју и површини, и да се, у својству пилот пројекта обраде површине које усагласе двије стране те да се након тога аплицира код различитих фондова за средства за унапређење стања и подизање нових зелених површина. Такође, договорена је сарадња на промоцији наведених активности и на ангажовању наставника и студената Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци на наведеним пословима.