Дана 13.9.2021. године одржана је XII сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Том приликом усвојен је Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника на ужој научној области Силвиекологија. Поред наведеног, Научно-наставно вијеће је усвојило Извјештај Комисије о оцјени урађеног мастер рада кандидата Мирка Мајсторовића под називом „Процјена запремине састојина букве у Доњедринском пумскопривредном подручју“. Донијета је одлука о закључивању Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Агенције за заштиту животне средине Црне Горе. Усвојен је Извјештај комисије о признавању испита студентима који су завршили студијски програм Шумарство 180 ECTS и утврђивању разлике предмета у циљу окончања студијског програма Шумарство 240 ECTS за сљедеће кандидате: Атлагић Душко, Авдибашић Кадир, Балабан Бојан, Дујаковић Ђорђе, Орашанин Бојана, Пашалић Жељко, Радић Наташа, Стојановић Стеван, Зечевић Иван. Научно-наставно вијеће Шумарског факулета Универзитета у Бањој Луци је усвојило Извјештај комисије о признавању испита студенту Црногорац Драгану који су студирао према одредбама Закона о универзитету у циљу наставка школовања према Закону о високом образовању Републике Српске. Именоване су Комисије за одбрану завршних радова на првом циклусу студија за сљедеће кандидате: Биљана Куриџа, Бојана Јеличић, Горан Ћетковић, Милош Благојевић, Стефан Цвијетић, Зоран Ковачевић.

Усвојена је информација о резултатима уписа студената на студијски програм Шумарство на првом циклусу студија у академској 2021/2022. година.