У Републици Српској има више од 22.000 ловаца и велика је заинтересованост за ловство, али је неопходна стална едукација којом би се јачали капацитети усмјерени ка будућем планском и одрживом газдовању ловном привредом, речено је на семинару за представнике ловачких удружења у Српској, организованом на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци.

Декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци Маријана Каповић Соломун рекла је да неријетко постоје немиле сцене у јавности настале као посљедица изловљавања дивљачи без поштовања ловачке етике.

“Осмислили смо низ корака са Ловачким савезом Српске да се у наредном периоду подиже свијест преко ловачких удружења, а онда и цјелокупне јавности о томе да се дивљач изловљава уз поштовање принципа ловачке етике, али истовремено и да подигнемо генерално ловство на виши научни ниво”, навела је она.

Соломунова је нагласила да је ловство једна од значајних грана и потенцијални ресурс за развој ловног туризма, те додала да је данашња едукација прва конкретна сарадња ове високошколске установе са Ловачким савезом Српске.

“Шумарски факултет је практично матица за ловство и научноистраживачка установа која у тој области треба да преузме водећу улогу у смислу едукација и подизања свијести у ловачкој етици”, рекла је Соломунова новинарима у Бањалуци.

Помоћник министра за ресор шумарства и ловства у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске Горан Зубић рекао је да је циљ едукације упознавање ловаца са важном проблематиком у области ловства, односно планирања у овој области гдје постоје одређене недоречености.

Он сматра да је израда квалитетних планова веома важна као основа за било које газдинске мјере у сваком ловишту.

Зубић је нагласио да је веома важна и проблематика у вези са газдовањем медвјеђом дивљачи.

“Свједоци смо да свако мало имамо одређене `нежељене сусрете` са медвједима. Због тога треба да покушамо појаснити корисницима ловишта зашто се то дешава, који су узроци таквог понашања медвједа и које мјере треба примијенити да би се зауставили нежељени ефекти”, навео је он.

Зубић сматра да је ово одлична прилика, односно модел сарадње између Шумарског факултета, ресорног министарства и корисника ловишта.

Према његовим ријечима, ловство у Републици Српској је значајно и са аспекта биодиверзитета, односно постојања животињских врста дивљачи које су ријетке и угрожене на другим стаништима.

Зубић каже да је у Српској велико интересовање за ловство и додаје да има више од 22.000 ловаца.

“То су људи из различитих бранши и интересних сфера дјелатности, али су заинтересовани за ловство. Имамо све више младих. Путем ловачких испита у сарадњи са Ловачким савезом годишње уведемо око 1.000 младих ловаца”, рекао је Зубић и нагласио да је у наредном периоду неопходно унаприједили ову област.

Стручно лице за ловство у Ловачком удружењу “Змијање” Бањалука Дарко Јованић рекао је да је данашња едукација плод сарадње Шумарског факултета и Ловачког савеза, те истакао да је то велика ствар за ловство Српске.

Поред Ловачког савеза Републике Српске, едукацију је подржала и домаћа компанија VivaCo.